AD MLIN
BELA CRKVA

TEL / FAX 851 - 232 

UL. EKSTRAVILAN BB

PIB: 100867635   MB: 08236160

POZIV ZA SKUPŠTINU I OSTALA DOKUMENTACIJA

1. POZIV ZA SKUPŠTINU 2018
2. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE 2018
3. FORMULAR ZA GLASANJE 2018

SAJT JE AŽURIRAN: 25.05.2018

aaaaaaaaaaaaiii