AD MLIN
BELA CRKVA

TEL / FAX 851 - 232 

UL. EKSTRAVILAN BB

PIB: 100867635   MB: 08236160

POZIV ZA SKUPŠTINU I OSTALA DOKUMENTACIJA

1. POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA 04.08.2020
2. PUNOMOĆJE ZA GLASANJE 2020
3. FORMULAR ZA GLASANJE 2020

SAJT JE AŽURIRAN: 30.06.2020

4. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2019

5. PREDLOG ODLUKE O RASPODELI DOBITI Z OSTVARENE U 2019 GODINI

aaaaaaaaaaaaiii